ancase – från engelskans uncase…

Men kanske också för att vi tar oss an ditt mål.

Det må vara fastighetsprojektet i form av utredning, kalkyl eller statusbesiktning.
Eller byggprojektet i form av samordning, installationsledning, kalkyl & budgetarbete, förstudie eller varför inte projektering.

Siktet är inställt på målet som är att tillföra ditt projekt något speciellt. Istället för att springa vidare mot nästa projekt.

Med 30 års erfarenhet från installations- och fastighetsbranschen finns känslan för att fokusera på rätt delar i projektet vilket ger en kostnadseffektiv insats med fokus på att debitera kompetens istället för volym. Vi kanske inte alltid följer strömmen – vi leder den hellre.

Vi kan installationer och fastigheter – både i rollen som fastighetsägare, förvaltare, konsult och installatör.
Utan att krångla till det.

Genomförda projekt

Fråga oss gärna om våra genomförda projekt, vi berättar gärna.