Verksamhet

Vi arbetar framförallt med installationsteknik i fastigheter.
Utöver utredningar upprättar vi även tillhörande kalkyler i tidigt skede.

Besiktningar i form av status- eller entreprenadbesiktningar utförs liksom utredningar inom entreprenadjuridik.
Projektering på uppdrag som elkonsult utförs och vi har även mångårig erfarenhet av installationssamordning och installationsledning.

Vi är vana vid att arbeta i samverkansentreprenader och ser fördelarna med att integrera installatörens och konsultens roll för projektets bästa.
De traditionella rollerna för beställare, konsulter och installatörer har suddats ut och integrationen dem emellan i samverkan anser vi är framtiden.

Vi tror på en fullt utvecklad samverkan i alla led för både byggherrens och entreprenörens bästa resultat. På lika villkor hela vägen helt enkelt.

Precis som när bolaget grundades 1968 är även ägande och förvaltning av fastigheter ett av flera olika möjliga ben att stå på.

Genomförda projekt

Fråga oss gärna om våra genomförda projekt, vi berättar gärna mer.