Ancase

Med 30 års erfarenhet från installations- och fastighetsbranschen kan vi bistå i ert fastighets- eller byggprojekt.

Vi utför:

  • fastighetsprojektet i form av utredning, kalkyl eller statusbesiktning
  • byggprojektet i form av samordning, installationsledning, kalkyl & budgetarbete, förstudie
  • projektering.

Vi tror på en fullt utvecklad samverkan i alla led för både byggherrens och entreprenörens bästa resultat. På lika villkor hela vägen helt enkelt.

 

Vi arbetar framförallt med installationsteknik i fastigheter. Utöver utredningar upprättar vi även tillhörande kalkyler i tidigt skede.

Elkonsult och projektledning

Projektering på uppdrag som elkonsult utförs och vi har även mångårig erfarenhet av installationssamordning och installationsledning.

Vårt arbetssätt

Vi är vana att arbeta i samverkansentreprenader. Vi ser fördelarna med att integrera installatörens och konsultens roll för projektets bästa.

Genomförda projekt

Fråga oss gärna om våra genomförda projekt, vi berättar gärna.