Hållbarhet

Även om nästa generations bästa är en självklar prioritering så vet vi att det ibland kan vara en utmaning att ta steget mot ett aktivt hållbarhetsarbete. Frågor kring prioritering, inriktning och omfattning kan försvåra besluten och dessutom handlar det om en investering som ibland kan vara svår att räkna hem. Att arbeta med hållbarhet är ju per definition ett långsiktigt arbete.

I projekten arbetar vi med olika verktyg varav Ceequal är ett av många.

För vårt eget interna arbete anlitar vi företaget GOCSR och Fredrik Löfgren som har lång erfarenhet inom hållbarhetsfrågor. Hans passion är att skapa hållbar utveckling i vår omvärld genom att hjälpa andra precis som han hjälper ancase. Vi tror precis som Fredrik att ett bra hållbarhetsarbete byggs genom samarbete och samverkan och inte bara fina dokument i början av ett projekt.